Gökova Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, kurulduğu tarihten bugüne bölgesel ve yerel ürünlerin geliştirilmesi amacıyla saha çalışmaları ve araştırmalar yapmaktadır.

Bölgemizde yörükler tarafından korunan kadim bilgiler, ürün geliştirme ve üretim yöntemleri konusunda değerlendirilmekte, bilimsel çalışmalarla desteklemekte, elde edilen veriler ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Doğal üretim, iklim değişikliği ve yerel ürün konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeler takip edilmekte ve yerel üreticilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlemektedir.

Kooperatifimiz çalışmalarında, üretici- sanayici işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla ürün tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ağırlık vermekte ve kaliteli ürünün üreticiden nihai tüketiciye ulaştırılması konusunda stratejiler geliştirmektedir.

Umarız gelecek nesillere anlamlı birer anı olur kadın, doğa ve çevre yoldaşlığımız.

“Bu internet sitesi Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla GÖKOVA KADIN ÇEVRE VE İŞLETME KOOPERATİFİ’ne aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”